Behandelaanbod

  • Steunend-structurerende gesprekken

  • Psychoanalytische psychotherapie (ook wel: inzichtgevende of psychodynamische psychotherapie)

  • Schematherapie

  • Ouder-baby/peuter psychotherapie

  • Speltherapie (4-12 jaar)

  • Psychoanalyse

  • EMDR (traumaverwerking)

  • Medicatieadvies en instellen op medicatie

  • Een combinatie van bovenstaande behandelingen