KOSTEn

 

volwasseneN

Ik heb in 2024 alleen een contract met DSW en Stad Holland. Als je ergens anders verzekerd bent, is het belangrijk om de vergoeding en voorwaarden bij je zorgverzekeraar na te gaan voor je bij mij in behandeling komt. Je hebt ieder jaar in december de mogelijkheid om van polis of zorgverzekeraar te wisselen.

Je zorgverzekeraar brengt het eigen risico in rekening. Dit is afhankelijk van je polis in 2024 minstens 385 euro per jaar.

In 2022 is er een nieuw financieringssysteem binnen de GGZ. Dit is het zorgprestatiemodel (ZPM). Kijk voor meer informatie op: www.zorgprestatiemodel.nl. Op deze website is ook een patiëntenfolder met meer uitleg over het ZPM.

Volgens dit nieuwe model breng ik alleen de directe tijd die ik met je in contact ben in rekening. Hierbij hoort ook contact via (beeld)bellen, sms of e-mail. De indirecte tijd voor bijvoorbeeld administratie, verwerken van vragenlijsten en het opstellen van intake-, voortgangs- en ontslagbrieven is hierbij inbegrepen.

Ik hanteer de door de NZa vastgestelde tarieven voor psychiaters in 2024:

 

 

Je ontvangt maandelijks een rekening waarop je precies kunt zien wanneer en hoe lang we contact hebben gehad. Als je niet bij DSW of Stad Holland verzekerd bent, dien je deze rekening zelf aan mij te betalen. Afhankelijk van hoe je verzekerd bent, kun je deze gedeeltelijk of geheelvergoed krijgen. Rekeningen worden alleen vergoed als er sprake is van een psychiatrische classificatie volgens het DSM-5 systeem.

 Let op: veel verzekeraars vermelden op hun website een vergoedingspercentage op basis van het landelijk gemiddelde tarief. Dit is niet hetzelfde als het NZa-tarief. Dit betekent dat de uiteindelijke vergoeding (aanzienlijk) lager kan zijn.

 

Kinderen

Sinds 1 januari 2015 is de financiering voor de geestelijke gezondheidszorg voor kinderen tot 18 jaar ondergebracht bij de gemeenten. Ik heb geen contracten met gemeenten. Dit betekent dat als je kind bij mij in behandeling komt, je dit zelf zult moeten betalen. Ik hanteer een uurtarief van 150 euro. Meestal is dit onderverdeeld in 45 minuten gesprekstijd en 15 minuten overhead. Voor het opstellen van een intakeverslag breng ik 150 euro in rekening. Je ontvangt maandelijks een rekening die je binnen twee weken dient te betalen.

 

Onverzekerde zorg en zelfbetalers

Het kan zijn dat je klachten niet onder verzekerde zorg vallen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een aanpassingsstoornis, levensfase problemen en/of werkgerelateerde problemen. In dat geval hanteer ik een uurtarief van 150 euro per uur. Meestal bestaat dit uit 45 gesprekstijd en 15 minuten overhead. Voor het opstellen van een (intake)verslag reken ik 150 euro. Deze tarieven gelden ook voor mensen die zelf willen betalen.

Je ontvangt in deze gevallen maandelijks een rekening die je binnen twee weken dient te betalen.

 

No show

Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd zullen in rekening worden gebracht. Dit geldt ook voor overmacht. Deze kosten bedragen 75 euro per sessie en worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.