Vertrouwelijkheid

Alles wat je met mij bespreekt is vertrouwelijk en valt onder mijn beroepsgeheim. Ik geef geen mondelinge of schriftelijke informatie aan anderen zonder jouw toestemming.

Het is gebruikelijk om (kort) verslag uit te brengen over de de diagnose en behandeling aan de huisarts en/of verwijzer. Als je hier bezwaar tegen hebt, is het goed om dit tijdens de eerste afspraak aan te geven.

Voor vergoeding door de zorgverzekeraar is het verplicht om de diagnose op de factuur te vermelden, tenzij je daar bezwaar tegen maakt. In dat geval kun je via mij een privacy verklaring invullen.

Daarnaast heb ik de vrijheid (en verplichting) om met andere vaste collega's (eveneens met beroepsgeheim) te overleggen. Een dergelijke intervisie is bedoeld om de kwaliteit van mijn behandelingen te toetsen. Dit doe ik altijd anoniem, dus zonder je naam of andere herkenbare informatie te delen.

 

Crisis

Bij de start van de behandeling worden er afspraken gemaakt over mijn bereikbaarheid. Als ik niet direct bereikbaar ben en hulp geen uitstel verdraagt, dan kun je contact opnemen met je huisarts of buiten kantooruren met de huisartsenpost.

 

Waarneming

Tijdens mijn vakanties en bij ziekte wordt voor urgente problemen mijn praktijk waargenomen door collega psychiaters uit Rotterdam en omgeving. Ik zal je tijdig informeren wie waarneemt en hoe je deze collega kunt bereiken.

 

Klachtenregeling

Als je niet tevreden bent over de behandeling is het belangrijk dit met mij te bespreken. Het kan zijn dat je andere verwachtingen had van mij als therapeut of van de behandeling. In dat geval helpt het vaak juist goed om hier samen bij stil te staan. Als we er samen toch niet uitkomen, dan kun je terecht bij:

  • De klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) te bereiken via: klachtenfunctionaris@nvvp.net

  • De geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen, via respectievelijk Postbus 90600, 2509 LP Den Haag en www.degeschillencommissiezorg.nl (via de Geschillencommissie Zorg word je naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid).

Verdere informatie is te vinden in het klachtenreglement van de NVvP.

 

Kwaliteitsstatuut

Per 1 januari 2017 is het voor GGZ aanbieders verplicht om een kwaliteitsstatuut te hebben. Mijn kwaliteitsstatuut is op aanvraag beschikbaar in mijn praktijk. De belangrijkste informatie uit het kwaliteitsstatuut staat ook op mijn website.

 

PRIVACY POLICY

Welke persoonsgegevens ik over je verzamel en hoe de veiligheid van deze gegevens geborgd is kun je lezen in mijn Privacy Policy.