Intake

Bij mij bestaat een intake meestal uit meerdere gesprekken. In deze gesprekken brengen we je klachten, je levensgeschiedenis, je lichamelijke gezondheid en je persoonlijke omstandigheden in kaart. Ook staan we stil bij je sterke kanten en kwaliteiten. 

Aanvullend maak ik gebruik van digitale vragenlijsten waarvoor je via de mail een uitnodiging krijgt. Soms is het goed om ook andere mensen bij de intake te betrekken (ouders, partner of andere naasten). Het kan ook wenselijk zijn om, met jouw toestemming, informatie bij eerdere behandelaren op te vragen.

Na de intake volgt een adviesgesprek, waarin we de diagnose bespreken en in gezamenlijk overleg een behandelplan opstellen. Hierbij worden ook afspraken gemaakt over de doelen van de behandeling, de frequentie van de contacten en evaluatiemomenten.

De huisarts en/of verwijzer wordt schriftelijk over de diagnose en de behandeling geïnformeerd, tenzij je hier bezwaar tegen maakt.