Vertrouwelijkheid

Alles wat je met mij bespreekt is vertrouwelijk en valt onder mijn beroepsgeheim. Ik geef geen mondelinge of schriftelijke informatie aan anderen zonder jouw toestemming.

Het is gebruikelijk om (kort) verslag uit te brengen over de de diagnose en behandeling aan de huisarts en/of verwijzer. Als je hier bezwaar tegen hebt, is het goed om dit tijdens de eerste afspraak aan te geven.

Voor vergoeding door de zorgverzekeraar is het verplicht om de diagnose op de factuur te vermelden, tenzij je daar bezwaar tegen maakt. In dat geval kun je via mij een privacy verklaring invullen.

Daarnaast heb ik de vrijheid (en verplichting) om met andere vaste collega's (eveneens met beroepsgeheim) te overleggen. Een dergelijke intervisie is bedoeld om de kwaliteit van mijn behandelingen te toetsen. Dit doe ik altijd anoniem, dus zonder je naam of andere herkenbare informatie te delen.