Voor wie?

Als (kinder- en jeugd)psychiater en psychotherapeut behandel ik kinderen, jongeren en volwassenen die door ernstige psychische klachten vastlopen in hun leven. 

Bij psychische klachten kun je denken aan:

  • Langer bestaande somberheid of verlies van energie

  • Angst, paniek of overmatig piekeren zonder duidelijke reden  

  • Onverwerkte traumatische gebeurtenissen

  • Gecompliceerde rouw

  • Ernstige concentratieproblemen 

  • Losmakingsproblematiek bij kinderen of jongeren

  • Levensfaseproblematiek (ingrijpende levensveranderingen, waaronder het jonge ouderschap)

  • Invaliderende zelftwijfel of gebrek aan zelfvertrouwen

  • Sterk wisselende stemmingen of emoties die moeilijk te hanteren zijn 

  • Hardnekkige problemen in relaties of werk (bijvoorbeeld terugkerende conflicten of niet goed uit de verf komen)

 

Voor wie niet?

Ik behandel geen kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking, ernstige verslavingsproblemen en/of zelfbeschadigend gedrag waarbij medisch ingegrepen dient te worden. 

Vanuit mijn eigen praktijk kan ik niet 7x 24 uur beschikbaar zijn. Mochten er problemen spelen waarbij dit (achter de hand) wel wenselijk of noodzakelijk is, dan kun je je beter bij een GGZ instelling aanmelden.