Aanmelden

Aanmelden kan in eerste instantie via het contactformulier. Geef daarin kort aan wat je vraag aan mij is.Daarna zal ik via een beveiligde mail antwoorden. In het eerste (telefonische) contact zoeken we samen uit of een intake bij mij zinvol is. Voorafgaand aan de eerste afspraak ontvang ik graag je persoonlijke gegevens en als deze beschikbaar is ook informatie over voorgaande behandelingen. Je kunt hiervoor dit inschrijfformulier gebruiken. Let op: stuur dit formulier pas naar mij toe nadat we een afspraak hebben gemaakt voor een intake. Dit gaat altijd via een beveiligde link.

Om in aanmerking te komen voor zorg die vergoed wordt door de zorgverzekeraar, heb je voorafgaand aan de intake een verwijsbrief van de huisarts of je huidige behandelaar nodig voor ‘Specialistische GGZ’.

 

Intake

Bij mij bestaat een intake meestal uit meerdere gesprekken. In deze gesprekken brengen we je klachten, je levensgeschiedenis, je lichamelijke gezondheid en je persoonlijke omstandigheden in kaart. Ook staan we stil bij je sterke kanten en kwaliteiten.

Aanvullend maak ik gebruik van digitale vragenlijsten waarvoor je via de mail een uitnodiging krijgt. Soms is het goed om ook andere mensen bij de intake te betrekken (ouders, partner of andere naasten). Het kan ook wenselijk zijn om, met jouw toestemming, informatie bij eerdere behandelaren op te vragen.

Na de intake volgt een adviesgesprek, waarin we de diagnose bespreken en in gezamenlijk overleg een behandelplan opstellen. Hierbij worden ook afspraken gemaakt over de doelen van de behandeling, de frequentie van de contacten en evaluatiemomenten.

De huisarts en/of verwijzer wordt schriftelijk over de diagnose en de behandeling geïnformeerd, tenzij je hier bezwaar tegen maakt.

 

Behandelaanbod

  • Steunend-structurerende gesprekken

  • Psychoanalytische psychotherapie (ook wel: inzichtgevende of psychodynamische psychotherapie)

  • Schematherapie

  • Ouder-baby/peuter psychotherapie

  • Speltherapie (4-12 jaar)

  • Psychoanalyse

  • EMDR (traumaverwerking)

  • Medicatieadvies en instellen op medicatie

  • Een combinatie van bovenstaande behandelingen

 

vragenlijsten

Vaak gebruik ik aanvullende vragenlijsten om een beter beeld te krijgen van je klachten en krachten of die van je kind. Ook kan het zinvol zijn om vragenlijsten te gebruiken om het beloop van de behandeling te evalueren. Deze vragenlijsten kun je online invullen, nadat ik je hiervoor een beveiligde link heb gestuurd. De antwoorden op deze vragenlijsten worden niet gedeeld met anderen.