Supervisie

Ik ben geregistreerd supervisor bij de Nederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie (NVPP) en sta ook geregistreerd in het supervisorenregister van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP). Bij de NVP ben ik ook geregistreerd als leersupervisor.

Psychologen, psychotherapeuten, verpleegkundig specialisten en psychiaters (in opleiding) kunnen bij mij in (leer)supervisie komen over een inzichtgevende, psychodynamische of psychoanalytische psychotherapie.


Kosten

Voor (leer)supervisie vraag ik 110 euro per sessie van 45 minuten (vrijgesteld van BTW). Desgewenst kun je de factuur naar je opleidingsinstituut laten sturen.