ROM-vragenlijsten

Per januari 2017 stelt de overheid het verplicht om ROM-vragenlijsten af te nemen aan het begin en aan het eind van een behandeling binnen de GGZ. ROM staat voor Routine Outcome Measurement. Hiermee wordt inzicht verkregen in de gemiddelde effectiviteit van behandelingen tussen de verschillende zorgverleners.

Dit betekent dat ik je aan het begin en aan het eind van de behandeling vraag om online een aantal vragenlijsten in te vullen. De antwoorden op deze vragenlijsten worden anoniem verwerkt en aangeleverd aan Stichting Vrijgevestigden Rommen. Je bent overigens niet verplicht om de ROM-vragenlijsten in te vullen.