Crisis

Bij de start van de behandeling worden er afspraken gemaakt over mijn bereikbaarheid. Als ik niet direct bereikbaar ben en hulp geen uitstel verdraagt, dan kun je contact opnemen met je huisarts of buiten kantooruren met de huisartsenpost.


Waarneming

Tijdens mijn vakanties en bij ziekte wordt voor urgente problemen mijn praktijk waargenomen door collega psychiaters uit Rotterdam en omgeving. Ik zal je tijdig informeren wie waarneemt en hoe je deze collega kunt bereiken.