Klachtenregeling

Als je niet tevreden bent over de behandeling is het belangrijk dit met mij te bespreken. Het kan zijn dat je andere verwachtingen had van mij als therapeut of van de behandeling. In dat geval helpt het vaak juist goed om hier samen bij stil te staan. Als we er samen toch niet uitkomen, dan kun je terecht bij:

  • De klachtenfunctionaris van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) te bereiken via: klachtenfunctionaris@nvvp.net

  • De geschillencommissie vrijgevestigde ggz-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen, via respectievelijk Postbus 90600, 2509 LP Den Haag en www.degeschillencommissiezorg.nl (via de Geschillencommissie Zorg word je naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde ggz-praktijken geleid). 

Verdere informatie is te vinden in het klachtenreglement van de NVvP.